từ 1 tỷ đến 2 tỷ

Somi Ro Mooc, Bồn chở GAS-LPG 52 khối, 52m3

Somi Ro Mooc, Bồn chở GAS-LPG 52 khối, 52m3

2017 - 2018 | bồn sơmiromooc chở LPG, Gas

Chi tiết

Sơmi rơ móoc, Bồn chở LPG - Gas 47 khối, 47m3

Sơmi rơ móoc, Bồn chở LPG - Gas 47 khối, 47m3

2017 - 2018 | bồn sơmi ro mooc chở LPG, Gas

Chi tiết

Xe Hooklift chở rác thùng rời HINO FG8JJSB 12 khối, 14 khối

Xe Hooklift chở rác thùng rời HINO FG8JJSB 12 khối, 14 khối

2017 - 2018 | Xe ô tô chở rác (kéo đẩy nâng hạ thùng hàng)

Chi tiết

Xe phun nước rửa đương 9 khối Hino FG8JJSB 9m3

Xe phun nước rửa đương 9 khối Hino FG8JJSB 9m3

2017 - 2018 | Ô tô xi téc (phun nước)

Chi tiết

Xe tiếp nước cứu hỏa Hino 6, 8, 13 khối, (m3)

Xe tiếp nước cứu hỏa Hino 6, 8, 13 khối, (m3)

2017 - 2018 | Ô tô xi téc (chở nước)

Chi tiết

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top