từ 5 tấn đến 10 tấn

Xe Hooklift chở rác thùng rời HINO FG8JJSB 12 khối, 14 khối

Xe Hooklift chở rác thùng rời HINO FG8JJSB 12 khối, 14 khối

2017 - 2018 | Xe ô tô chở rác (kéo đẩy nâng hạ thùng hàng)

Chi tiết

Xe chở nước 5 khối (5m3) HINO FC

Xe chở nước 5 khối (5m3) HINO FC

2017 - 2018 | Ô tô xi téc (chở nước)

Chi tiết

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top