Xe chở rác 3 khối đến 6 khối (dưới 5 tấn)

Tổng số: 13 bản ghi - Đang xem trang: 1 / 2
12

Xe chở rác thùng rời ( xe hooklift)

Xe cuốn ép rác

Xe thu gom rác

Dung tích thùng từ 3 khối đến 6 khối 

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top