Các sản phẩm Sơ mi rơ mooc

Giới thiệu về Sơ mi rơ mooc

Khái niệm Sơ mi rơ mooc rất đa dạng 

Theo qui chuẩn quốc gia 41:2012
Tại điều 4: Giải thích từ ngữ có viết:
4.26 Ôtô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc là chỉ những loại xe cơ giới chuyên chở hàng hóa hoặc chở người mà thùng xe là sơ mi rơ moóc được thiết kế nối với ôtô đầu kéo và truyền một phần trọng lượng đáng kể lên ôtô đầu kéo và ôtô đầu kéo không có bộ phận chở hàng hóa hoặc chở người (ôtô đầu kéo là ôtô được thiết kế để kéo sơ-mi rơ-moóc);
4.27 Ôtô kéo rơ-moóc là chỉ ôtô được thiết kế dành riêng hoặc chủ yếu dùng để kéo rơ-moóc;
4.28 Rơ-moóc là chỉ phương tiện có kết cấu để sao cho khối lượng toàn bộ của rơ-moóc không đặt lên ôtô kéo;
4.29 Máy kéo là chỉ đầu máy tự di chuyển bằng xích hay bánh lốp để thực hiện các công việc đào, xúc, nâng, ủi, gạt, kéo, đẩy.

Rơ moóc và sơmi rơ moóc (Towed vehicle) 
Là loại phương tiện giao thông đường bộ không có động cơ, có kết cấu và trang bị dùng để chở người hoặc hàng hóa và được kéo bởi một ô tô.
Chú thích : Trong một số tiêu chuẩn khác, “Rơ moóc và sơmi rơ moóc” còn được gọi là “moóc và bán moóc”
Rơ moóc(Trailer)
Rơ moóc là phương tiện có kết cấu để sao cho phần chủ yếu của khối lượng toàn bộ của phương tiện không đặt lên ô tô kéo. Sơmi rơ moóc có bánh xe phụ cũng được coi là rơ moóc.
Rơ moóc chở khách(Bus trailer)
Là Rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang theo. 
Rơ moóc chở hàng (Rơ moóc tải)-(General purpose trailer)
Rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở hàng.
Rơ moóc kiểu caravan(Caravan)
Rơ moóc được thiết kế để làm nhà ở lưu động.
Rơ moóc chuyên dung(Special trailer)
Là Rơ moóc có kết cấu và trang bị được dùng:
- Chỉ để chuyên chở người và / hoặc hàng hóa cần có sự sắp xếp đặc biệt;
- Chỉ để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt.
(Ví dụ: Rơ moóc chở ô tô con; Rơ moóc chữa cháy, Rơ moóc có sàn thấp, Rơ moóc chở máy nén khí …vv…… Danh mục rơ moóc loại này không hạn chế)
Sơ mi rơ moóc(Semi – trailer)
Là Sơ mi rơ moóc được thiết kế để nối với ôtô đầu kéo và có một phần đáng kể của trọng lượng toàn bộ đặt lên ô tô đầu kéo.
Sơ mi rơ moóc chở khách(Bus semi-trailer)
Sơmi rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang theo.
Sơmi rơ moóc chở hàng(General purpose semi- trailer)
Là Sơ mi rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở hàng.
Sơ mi rơ moóc chuyên dùng(Special semi- trailer)
Là Sơ mi rơ moóc có kết cấu và trang bị được dùng:
- Chỉ để chuyên chở người và/hoặc hàng hóa cần có sự sắp xếp đặc biệt;
- Chỉ để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt.
(Ví dụ: sơ mi rơ moóc chở gỗ, sơ mi rơ moóc chữa cháy, sơ mi rơ moóc có sàn thấp, sơ mi rơ moóc chuyên chở máy nén khí… Danh mục sơ mi rơ moóc loại này không hạn chế)
Tổ hợp ô tô với rơ moóc và sơ mi rơ moóc (combination of vehicles)
Ô tô được nối với một hoặc nhiều rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc
Tổ hợp ô tô – rơ moóc(Road train)
Là sự kết hợp của một ô tô với một hoặc nhiều rơ moóc độc lập, được nối với nhau bằng thanh kéo.Ô tô kéo và rơ moóc có thể là loại chuyên dung hoặc thông dụng.
Tổ hợp ô tô – rơ moóc chở khách(Passenger road train)
Là sự kết hợp của một ô tô khách với một hoặc nhiều rơ moóc độc lập, được nối bằng thanh kéo, dùng để vận chuyển hành khách. Chỗ ngồi cho hành khách được bố trí không liên tục trên tổ hợp; có thể có hành lang phục vụ.
Tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc(Articulated road train)
Là sự kết hợp của một đầu kéo với một sơmi rơmoóc. Sơ mi rơ moóc có thể là loại chuyên dùng hoặc thông dụng.
Tổ hợp ô tô -sơ mi rơ moóc- rơ moóc(Double road train)
Là sự kết hợp của một đầu kéo với một sơ mi rơ moóc hoặc một rơ moóc. Sơ mi rơ moóc hoặc rơ moóc có thể là loại chuyên dùng hoặc thông dụng.
Tổ hợp ô tô - rơ moóc hỗn hợp (Composite road train)
Là kết hợp của một ô tô chở người với một rơ moóc chở hàng .
Tổ hợp ô tô - rơ moóc chuyên dùng(Special road train)
Là tổ hợp ô tô – rơ moóc, trên đó hàng hoá chuyên chở được đặt lên các giá đỡ của ô tô và rơ moóc. ở đây, việc liên kết giữa ô tô vàrơ moóc được thực hiện bởi chính hàng hoá chuyên chở.

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top