Các sản phẩm Xe chở Axit, hóa chất.

Giới thiệu về Xe chở Axit, hóa chất.

Axít (acide) là các hợp chất hóa học có thể hòa tan trong nước và có vị chua, thông thường biểu diễn dưới dạng công thức tổng quát HxAy .Từ "acide" trong tiếng Pháp bắt nguồn từ từ tiếng Latin acidus/acēre, có nghĩa là chua.

Thông thường, axít là bất kỳ chất nào tạo được dung dịch có độ pH nhỏ hơn 7 khi nó hòa tan trong nước. Độ pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh. Các chất có đặc tính giống axit được gọi là có tính axit.

Về mặt khoa học, axít là các phân tử hay ion có khả năng nhường prôton (ion H+) cho bazơ, hay nhận (các) cặp điện tử không chia từ bazơ. Phản ứng giữa axít và bazơ được gọi là phản ứng trung hòa, sản phẩm của phản ứng này là muối và nước.

Có rất nhiều loại axit, axit vô cơ, hữu cơ, axit dung chế biến thực phẩm.
Xe chở axit được thiết kế hiện đại, hệ thống bồn téc được thiết kế bằng những vật liệu cao cấp, đảm bảo an toàn chuyên dung để vận chuyển loại axit (acide) trên.

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top