Xe chở rác 14 khối đến 24 khối (8 - 13 tấn)

Tổng số: 13 bản ghi - Đang xem trang: 1 / 2
12

Xe chở rác thùng rời ( xe hooklift)

Xe cuốn ép rác

Xe thu gom rác

Dung tích thùng từ 14 khối đến 22 khối 

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top