Xe chở rác dưới 3 tấn đến 5 tấn

Tổng số: 32 bản ghi - Đang xem trang: 1 / 3

Xe chở rác thùng rời ( xe hooklift)

Xe cuốn ép rác

Xe chở rác từ dưới 3 tấn đến 5 tấn - Tương ứng với dung tích thùng từ dưới 3 tấn đến 5 tấn

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top