Xe chở rác 7 khối đến 13 khối (5 - 7 tấn)

Tổng số: 9 bản ghi - Đang xem trang: 1 / 1

Xe chở rác thùng rời ( xe hooklift)

Xe cuốn ép rác

Xe thu gom rác

Dung tích thùng từ 7 khối đến 13 khối 

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top