Xe chở rác dưới 3 tấn

Tổng số: 2 bản ghi - Đang xem trang: 1 / 1

Xe chở rác thùng rời ( xe hooklift)

Xe cuốn ép rác

Xe thu gom rác

Xe chở rác có tải trọng dưới 3,5 tấn 3.500 Kg

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Scroll to top